051 410 0952   saboerperd@studbook.co.za   
SA Boerperd Horse Breeders' Society Western Cape Club 

SA Boerperd Wes Kaap Klub

Bestuur / Management:


Chairman / Voorsitter
Tielman Roos
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 83 261 6630

Vice-Chairman / Onder-Voorsitter
Johannes Langenhoven
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 28 512 3604

Secretary / Sekretaris
Lizelle Gouws
Kontak Nr. / Contact Nr.:+27 (0) 82 472 2494
E-pos / E-Mail: vivere.lg@gmail.com

Treasurer / Tessourier
Lizelle Gouws
Kontak Nr. / Contact Nr.:+27 (0) 82 472 2494
E-pos / E-Mail: vivere.lg@gmail.com

Regional Representative / Streekverteenwoordiger
AJ Burger
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 82 895 5929
E-pos / E-Mail: ajburger@hantam.co.za

 

Wes-Kaap Jaarverslag 2015

Die Wes-Kaap SA Boerperdklub het hierdie jaar ‘n goeie balans getoon met ruiters, telers en eienaars wat in verskeie dissiplines ons ras se naam hoog gehou het.

Tradisionele en Universele SA Boerperde het suksesvol deelgeneem aan die Wes-Kaap Streekskou wat reeds in Februarie gehou was. ‘n Skouverslag is na afloop vd skou aan die Raad gestuur.

Wes-Kaap lede het ook die Nasionale Kampioenskappe wat tydens die Junie/Julie vakansie in Parys gehou was, goed verteenwoordig. Daar het ‘n baie goeie spangees en samehorigheid geheers onder die klub se Jeuglede. Hul het op eie inisiatief vir hulle pragtige baadjies laat maak met die SA Boerperd logo wat hul met trots tydens die Nas Kampioenskappe gedra het. Voorts word die baadjies ook getrou by skool aktiwiteite, perdesport byeenkomste, SANESA geleenthede gedra en is dit dan ook ‘n uitstekende advertensie vir ons ras.

Die Wes-Kaap klublede was hierdie jaar verantwoordelik vir die opmaak/versier van die Dome. Opregte dank aan die hele span helpers wat hard gewerk het om die tooisels op te sit én af te haal na afloop van die week se verrigtinge.

Ons bedank die Raad en Elize Prinsloo vir hul onbaatsugtige diens en ondersteuning.

L GOUWS
WP Streeksverteenwoordiger
+27 (0)82 472 2494
vivere.lg@gmail.com

© SA Boerperd. All Rights Reserved.
 No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Boerperd.