051 410 0952   saboerperd@studbook.co.za   
SA Boerperd Horse Breeders' Society Gauteng Club 

SA Boerperd Gauteng Klub


Bestuur / Management:


Chairman / Voorsitter
Carel Meintjies
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0)83 264 2338

Secretary / Sekretaris
Riana le Roux
Kontak Nr. / Contact Nr.:+27 (0)79 112 3471

Treasurer / Tessourier
Jan Joubert
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0)83 289 9220

Additional / Addisioneel
Official E-Mail: gautengsaboerperdklub@gmail.com
 Fax to e-mail: +27 (0)86 574 5022

 

Doelstellings / Purpose:
 

 1. Om die SA Boerperd binne die struktuur te bevorder.
  To promote the SA Boerperd within the structure.
 2. Om Klub byeenkomste te reël wat leersame inligting aan lede en belangstellendes sal oordra.
  To organise Club meetings where educating information will be shared with members and interested persons.
 3. Indien moontlik, die uitvoering te gee aan enige ander taak wat aan die klub opgelê sal word deur die SA Boerperd Telersgenootskap.
  When possible, to do any other tasks as might be required form us to do, from the SA Boerperd Breeders Society.
 4. Om algemene promosie werk te bevorder in samewerking met die SA Boerperd Telersgenootskap.
  To do general promotion work, in conjunction with the SA Boerperd Breeders Society.


Funksie / Function:


Die Gauteng SA Boerperd Klub is die verteenwoordigende liggaam van die SA Boerperd in Gauteng, maar sluit ook lede in van Noord - Wes Provinsie en Limpopo.

We hold meetings on a continuous basis at which all aspects of the SA Boerperd are discussed. Plans and actions are work out to promote the breed.

Daar word gedurig vriendskaplikheids ("fellowship") funksies gereël: waar daar dan op ontspanne, informele wyse saam gekuier word - en waar die ras dan bloot geniet word. Die geleenthede dien ook soms as "dink - scrums", waar daar planne gesmee word om ons ras nog verder uit te brei. Ons leer mekaar en mekaar se perde ken en deel in 'n gesamentlike belangstelling.

Apart from our Chairman, which is also our Regional Representative on the Board of the SA Boerperd Breeders Society, there are a few of our members that fill portfolios on the Board, or are on committees of the Board where they do valuable work for the breed. There is a close working relationship between the Club and the Board of the SA Boerperd Breeders Society.

Ons het 2 Skoue in ons streek: een tydens "Horse of the Year" skou by Kyalami, Midrand; die ander een, die Gauteng Streekskampioenskap, by die Pretoria Internasionle skou. Die moontlikheid word ondersoek om nog meer skoue in ons Streek aan te bied.

Some of our members excel in the General Sport Horse Sphere. We have some wonderful show jumping children and juniors, as well as some dressage and showing riders and Horses.


Gauteng SA Boerperd Voorsitter Verslag vir 2015

Ek het oorgeneem as voorsitter van die Gauteng Boerperd klub gedurende Mei 2015 na die einde van die termyn van Carel Meintjies. Graag wil ek namens die Klub aan Carel ons opregte dank uitspreek vir sy leiding en tyd wat hy aan ons Klud gegee het. Carel gaan steeds betrokke bly in die struktuur van die Klub en ons is dankbaar daarvoor.

Die aktiwiteite van die klub gedurende die tydperk November 2014 tot en met September 2015 is as volg:

Horse of the Year:

 • Die skou het plaasgevind van die 20 tot en met die 22de Februarie.
 • Dit is een van die min geleenthede wat oor is waartydens die Boerperd kampioen kan kompeteer met de kampioene van ander rasse en ons werklik ons standaarde kan meet teen ander rasse. 
 • Ek wil graag vir Heleen Pope bedank vir al haar reelings gedurende die skou. Dit is duidelik dat sy jare se ondervinding het met die reel van hierdie en ander skoue. 
 • Ons beoordelaar was Lucinda Beukes wat bygestaan is deur Judith McCleod as baanbeamte wat hulle beide goed van hulle taak gekwyt het. 
 • Die volgende hoogtepunte vir die Boerperde was as volg:
  • Ryno van Reenen en Paardekop Toffie het ons verteenwoordig in die Supreme Kampioenryperd.
  • B3 Koraal het in die enkeltuig kamipoenskap n 1ste plek verower, voorwaar ‘n fantastiese prestasie. Geluk Linda jy het ons ras se naam hoog gehou.
  • Kristen Joubert en Rooigras Gina het ons verteenwoordig in die Veelsydige werksperd.
  • Carel-Hancke Sarita, Carel-Hancke Singita en Rooigras Style was die in hand perde wat ons deurgestuur het waarvan Carel-Hancke Sarita geplaas het in die Supreme Kampioenskappe.
  • Amanda van der Westhuizen met Hoefstraal Storm het ons verteenwoordig in die Working Hunter Klas.

Keuringstoer vir merries en reuns en Hingskeuring: 

 • Plaas gevind van die 17de tot die 18de Junie 2015 
 • Mnre Lomon Terblanche, Frans Burger en Elmie Davel het die keuring gedoen 
 • Daar was 8 hingste vir die Hingskeuring waarvan 5 gekeur is. Meneer Frikkie Combrink het as keurder aangesluit vir die Hingskeuring. 
 • Dit was ‘n aangename dag met heelwat buitemense wat die keuring mee gemaak het.

Klubvergadering (AJV) Mei 2015: 

 • Reelings vir die Gauteng streekskampioenskappe en keuringstoer is gedurende hierdie vergadering bespreek word. 
 • Die nuwe SAEF struktuur is in diepte bespreek onder leiding van Mnr Jan Joubert
 • Die jaareinde van die klub is verander om saam met die van die Genootskap te val
 • Die nuwe bestuur verkies is as volg:
  • Voorsitter en Finansies – Jan Joubert
  • Onder Voorsitter – Heleen Pope
  • Sekretaresse – Berta Dorfling
  • Keurings – Barend Dorfling
  • Media en Bemarking – Dr. Petro Grove
  • Addisionele lid – Carel Meintjies

Gauteng Streekskampioenskap te Misty Meadows:

 • Die beoordelaars vir die skou was:
 • Tradisioneel – Mev Bee Esterhuize
 • Universeel – Mnr Sidney Kidson
 • Die program was byna identies dieselfde as die Nasionale Kampioene. Die skou gronde van Misty Meadows het weereens gewys dat dit 'n puik fasiliteit is vir skoue Daar was 87 perde met 462 inskrywings daar was 33 Telers en eienaars.
© SA Boerperd. All Rights Reserved.
 No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Boerperd.