051 410 0952   saboerperd@studbook.co.za   
SA Boerperd Judges and Selectors | SA Boerperd Keurders 

SA Boerperd Inspectors

Merrie / Reun Keurders 2017

Datums sal deur die hoofkeurder van elke toer met lede bevestig word.

STREEK

KEURDERS

KONTAK No.

JUNIORS

NOORD KAAP

5 - 8 April 2017
 

PIETER TERREBLANCHE

ELMI DAVEL

079 492 9908

072 726 0815

 

NATAL

30 - 31 Maart 2017

THEUNIS PRETORUIS

NIC JOOSTE

UDO BENEKE

060 976 7370

082 922 4917

082 797 8088

STENELLE VAN MARLE

OOS-VRYSTAAT/KAROO

3 - 7 April 2017

LOMON TERREBLANCHE

FRANS BURGER

SARITA MEIRING

082 384 0155

082 442 8670

082 777 4863

HEINRICH KöHNE

NOORD - VRYSTAAT

11 - 12 Mei 2017

HERMAN BUHRMAN

MICHIEL BURGER

082 579 0686

082 674 9595

NATASHA SMIT

MICHIEL BURGER (JNR)

KAAP

6 - 8 Maart 2017 *

SIAS HORN

JOHANNES LANGENHOVEN

082 337 2160

083 314 0913

 

GAUTENG

11 Maart 2017 individuele stoete
16 Junie 2017 gesamentlik

 

FRIKKIE COMBRINK

JAN VAN DER WATH

083 324 2524

082 331 6941

LINDA MEINTJIES

MARGAUX ROUX

MPUMALANGA

16 - 18 Maart 2017

RIAAN OBERHOLZER

CAREL JACOBSZ

083 271 7173

082 825 8887

CHANTELLE LOUW

 

Hings Keurders 2017

Datums sal op die COMMUNICATOR deurgegee word.

STREEK

KEURDERS

KONTAK No.

NOORD KAAP

8 April 2017

PIETER TERREBLANCHE

ELMI DAVEL

LOMON TERREBLANCHE

079 492 9908

072 726 0815

082 384 0155

VRYSTAAT / KAROO

13 Mei 2017

HERMAN BUHRMAN

MICHIEL BURGER

FRANS BURGER

LOMON TERREBLANCHE

0825790686

0826749595

0824428670

0823840155

KAAP

4 Maart 2017

SIAS HORN

JOHANNES LANGENHOVEN

FRIKKIE COMBRINK

082 337 2160

083 314 0913

083 324 2524

MPUMALANGA

10 April 2017

RIAAN OBERHOLZER

FRIKKIE COMBRINK

JAN VAN DER WATH

CAREL JACOBSZ

083 271 7173

083 324 2524

082 331 6941

082 825 8887


RELATED DOCUMENTS:
# Name Description
1. Keurings & Keuringstoere 2017 .pdf

Left click the document name to view the document or Right click the document name and Select Save Target as... to download the document to your computer.

© SA Boerperd. All Rights Reserved.
 No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Boerperd.