051 410 0952   saboerperd@studbook.co.za   
SA Boerperd Horse Breeders' Society of South Africa 

SA Boerperd Aankondigings

 

AANDAG SA BOERPERD EIENAARS

 

Alle skou-uitslae van perde is ingevoer by www.logix.org.za. Verifieer asseblief voor 1 September 2017. Veranderinge kan per e-pos aan Elize voorgelê word: elize@studbook.co.za

 

ATTENTION SA BOERPERD OWNERS

 

All show results of horses are loaded at www.logix.org.za. Please verify before 1 September 2017. Proposed changes can be emailed to Elize: elize@studbook.co.za

 

 

SA Boerperd

 

Voorlopige Kennisgewing: Algemene Jaarvergadering

Kennis geskied hiermee van 'n Algemene Jaarvergadering wat gehou word op 16 September 2017 te Oranje Rolbal Klub, Bloemfontein om 09H00.

Enige punte wat bygevoeg wil word moet die kantoor skriftelik voor of op 7 Augustus 2017 bereik.

Die finale kennisgewing en agenda volg eersdaags.

GRONDWETLIKE WYSIGINGS:
Item in rooi gemerk

Prelimanary Notice: Annugal General Meeting

Notice is hereby given of the Annual General Meeting on the 16 September 2017 at Orangia Bowling klub , Bloemfontein at 09H00.

Any points to be added to the agenda must reach our offices in writing before or on 7 August 2017.

The final notice and agenda will follow shortly.

CONSTITUTIONAL AMMENDMENTS:
Items marked in red

 

SA Boerperd

 

Nominees for the Horse Breeder of the Year

Congratulations to Nic and Chantelle Jooste from the JANIC SA BOERPERD STUD.

Janic Stud were one of the Elite Three horse studs nominated from the 15 horse breeds administered by SA Studbook, as horse breeder of the year. Criteria included among others, the promptness and correctness of all aspects of administration.

Horse Breeder Nominees

From Left to Right: Mnr. Anton Vos (Vleis Sentraal), Chantelle & Nic Jooste (Janic SA Boerperd Stud), Dr. Pierre van Rooyen (SA Studbook)

SA Boerperd

Raad 2016-2017 / Board 2016-2017

POSISIE
POSITION
NAAM
NAME
PORTEFEULJE
PORTFOLIO
KONTAKTE
CONTACTS
ADRES
ADDRESS
President
(Mpumalanga)
Frikkie Combrink Nuwe Lede & Menslike Hulpbron Bestuur
New Members & Human Relations
083 324 2524
f.combrink@mweb.co.za
Posbus 2547,
Delmas,
2210
Vise President
(Gauteng)
Jan Joubert Finansies
Finances
083 289 9220
jan@tradeskills.co.za
Posbus 1463,
Faerie Glen,
0043
Raadslid
(Vrystaat)
Gerhard Janse vna Rensburg Borgskappe
Sponsorships
083 357 7070
gvanrensburg@marcrow.co.za
P.O. Box 221
Bethlehem
9700
Raadslid
(Noord-Kaap)
AJ Burger Opleiding & Kursusse
Training & Courses
082 895 5929
ajburger@hantam.co.za
Posbus 135,
Helderwater,
Sutherland,
6920
Raadslid
(Mpumalanga)
Jannie Jacobsz Keurings
Inspections
082 820 4706
calelaj@vodamail.co.za
Posbus 155,
Ermelo,
2350
Raadslid
(Wes-Kaap)
Johannes Langenhoven Regulerende stelsel & Administrasie
Regulating services & Administration
083 314 0913
jlangenhoven@mtnloaded.co.za
Posbus 29,
Buffeljagsrivier,
6742
Raadslid
(KZN)
Theunis Pretorius Streekkampioenskappe & Veilings
Regional Championships & Auctions
060 976 7370
barnyard@bundunet.com
Posbus 25,
Nottingham Road,
3280
Raadslid
(Noord-Kaap)
Michiel Burger (Snr) Nasionale Kampioenskappe & SA Boerperd Toekennings
National Championships & SA Boerperd Awards
082 674 9595
michiel@burgertrust.co.za
P.O. Box 1147
Jan Kempdorp
8550
Raadslid
(Gauteng)
Petro Grovè Reklame, Bemarking, Kommunikasie & Jeug
Advertising, Marketing, Communication & Youth
082 551 3221
petrogrove@mweb.co.za
PostNet Suite 58, 
Privaatsak X68,
Vanderbijlpark,
1911
Sekretaresse Elize Prinsloo SA Stamboek
SA Stud Book
051 410 0900
elize@studbook.co.za
Posbus 1060,
Bloemfontein,
9300

 

SA Boerperd

Adverteer op die SA Boerperd Communicator

Communicator Advertensie Pakette

 

SA Boerperd

Nuwe Fooi Struktuur vir 2016-2017

Laai die SA Boerperd Fooie Struktuur vir die 2016/2017 termyn af.

 

SA Boerperd

 

Mikroskryfies en Scanners te koop:

Die SA Boerperd Telersgenootskap verkoop mikroskyfies teen R65.00 en Scanners teen R2400.00
'n Pakkie sluit in:

  • Die inspuiting met die mikroskyfie, sertifikaat as ook die mikroskyfie nommer wat u op geboortekennisgewing plak en kantoor toe stuur.
  • Die Mikroskyfies is die alternatief vir die Tatoeër van die vullens.

Click here to download Microchip Information

 

 

 

SA Boerperd Championships 2017
SA Boerperd Clothing Range
SA Boerperd Inspectors 2017
SA Boerperd Horses for Sale
SA Boerperd Eventes
SA Boerperd Council

Our Portfolio

© SA Boerperd. All Rights Reserved.
 No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Boerperd.