051 410 0952   saboerperd@studbook.co.za   
SA Boerperd Horse Breeders' Society of South Africa 

SA Boerperd Aankondigings

Raad 2016-2017 / Board 2016-2017

POSISIE
POSITION
NAAM
NAME
PORTEFEULJE
PORTFOLIO
KONTAKTE
CONTACTS
ADRES
ADDRESS
President
(Mpumalanga)
Frikkie Combrink Nuwe Lede & Menslike Hulpbron Bestuur
New Members & Human Relations
083 324 2524
f.combrink@mweb.co.za
Posbus 2547,
Delmas,
2210
Vise President
(Gauteng)
Jan Joubert Finansies
Finances
083 289 9220
jan@tradeskills.co.za
Posbus 1463,
Faerie Glen,
0043
Raadslid
(Vrystaat)
Gerhard Janse vna Rensburg Borgskappe
Sponsorships
083 357 7070
gvanrensburg@marcrow.co.za
P.O. Box 221
Bethlehem
9700
Raadslid
(Noord-Kaap)
AJ Burger Opleiding & Kursusse
Training & Courses
082 895 5929
ajburger@hantam.co.za
Posbus 135,
Helderwater,
Sutherland,
6920
Raadslid
(Mpumalanga)
Jannie Jacobsz Keurings
Inspections
082 820 4706
calelaj@vodamail.co.za
Posbus 155,
Ermelo,
2350
Raadslid
(Wes-Kaap)
Johannes Langenhoven Regulerende stelsel & Administrasie
Regulating services & Administration
083 314 0913
jlangenhoven@mtnloaded.co.za
Posbus 29,
Buffeljagsrivier,
6742
Raadslid
(KZN)
Theunis Pretorius Streekkampioenskappe & Veilings
Regional Championships & Auctions
060 976 7370
barnyard@bundunet.com
Posbus 25,
Nottingham Road,
3280
Raadslid
(Noord-Kaap)
Michiel Burger (Snr) Nasionale Kampioenskappe & SA Boerperd Toekennings
National Championships & SA Boerperd Awards
082 674 9595
michiel@burgertrust.co.za
P.O. Box 1147
Jan Kempdorp
8550
Raadslid
(Gauteng)
Petro Grovè Reklame, Bemarking, Kommunikasie & Jeug
Advertising, Marketing, Communication & Youth
082 551 3221
petrogrove@mweb.co.za
PostNet Suite 58, 
Privaatsak X68,
Vanderbijlpark,
1911
Sekretaresse Elize Prinsloo SA Stamboek
SA Stud Book
051 410 0900
elize@studbook.co.za
Posbus 1060,
Bloemfontein,
9300

 

SA Boerperd

Adverteer op die SA Boerperd Communicator

Communicator Advertensie Pakette (.pdf)
Communicator Advertensie Aansoek (.xlsx)

 

SA Boerperd

Nuwe Fooi Struktuur vir 2015-2016

Laai die SA Boerperd Fooie Struktuur vir die 2015/2016 termyn af.

 

SA Boerperd

Diagram vir Aantekening van Nuwe Vullens

 

SA Boerperd

SA Boerperd wen Stamboek Verslag van die Jaar

Die SA Boerperd Jaarverslag (Sekretaresse se verslag) het hierdie jaar gewen. Die kompetisie teen 29 ander genootskap sekretaresses is baie sterk en is 17 jaar laas deur 'n Perde genootskap gewen.

Baie geluk aan Elize Prinsloo!

SA Boerperd wen Stamboek Jaarverslag van die Jaar

SA Boerperd wen Stamboek Jaarverslag van die Jaar

SA Boerperd

Passport Document / Paspoort Dokument

Kliek op die skakel om te besigtig of af te laai / Click on the link to view or download:
Application for horse passport
Horse Passport Diagram (.docx)
Horse Passport Diagram (.pdf)

SA Boerperd

SAEF en die Aansluit by Onderskeie Klubs:

 Na aanleiding van 'n besluit van SASCOC 4 jaar gelede, verander die struktuur van perdesport weereens vanaf 'n dissipline gedrewe na 'n mens gedrewe bestuur, waar die mense wat aan die sport deelneem, weer ‘n sê het. Perdesport as erkende sportsoort het 30 dae kans gekry om die strukture in orde te kry aangesien hulle voorheen hulle eie strukture probeer maak het. Perdesport gaan voortaan deur die SAEF soos alle ander sportsoorte bestuur word. Om te kan deelneem, moet perd en ruiter:

i. Aansluit by 'n klub in hulle geografiese omgewing. Die klub is verantwoordelik vir die registrasies van ruiters en perde by die SAEF;

ii. Die klub vorm deel van 'n struktuur in 'n streek ('n STREEK is 'n gedeelte van 'n provinsie);

iii. Die streek het sy eie bestuur, maar vorm ook deel van die groter provinsie met 'n oorkoepelende bestuur;

iv. Die nasionale spanne kan slegs vanuit deelname tussen provinsies saamgestel word.

v. Die voorsitter van elke provinsie se oorkoepelende bestuur is 'n Raadslid by SAEF – daar is 9 Raadslede;

vi. SAEF rapporteer aan SASCOC.

Die voormalige “assosiasies” (bv. SASA, SASJ, EQSA, ens.) is nou weer saamgegroepeer in 'n tegniese komitee wat aan die SAEF rapporteer om die verskillende dissiplines se reëls en regulasies vas te lê. Met SASCOC se goedkeuring, kan ruiters dan internasionaal deelneem om Protea kleure te kry. Alles werk dus presies dieselfde as in al die ander sportsoorte en is nie gefragmenteer in afsonderlike dissiplines nie.

Frequent NEWS UPDATES are available on the COMMUNICATOR

SA Boerperd

Mikroskryfies en Scanners te koop:

Die SA Boerperd Telersgenootskap verkoop mikroskyfies teen R65.00 en Scanners teen R2400.00
'n Pakkie sluit in:

  • Die inspuiting met die mikroskyfie, sertifikaat as ook die mikroskyfie nommer wat u op geboortekennisgewing plak en kantoor toe stuur.
  • Die Mikroskyfies is die alternatief vir die Tatoeër van die vullens.

Click here to download Microchip Information

 

 

 

SA Boerperd Championships 2016
 -
 -
 -
 -

Our Portfolio

© SA Boerperd. All Rights Reserved.
 No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Boerperd.