051 410 0952   saboerperd@studbook.co.za   
SA Boerperd Horse Breeders' Society Free State Club 

SA Boerperd Vrystaat Klub

Vrystaat SA Boerperd Vrystaat Logo

Bestuur / Management:


Chairman / Voorsitter
Dirk Odendaal
Kontak Nr. / Contact Nr.: + 27 (0)45 971 - 9125

Secretary / Sekretaris
Heinrich Kohne
Kontak Nr. / Contact Nr.: + 27 (0)83 305 - 8413
E-pos / E-Mail: hkohne@oldmutualpfa.com

Treasurer / Tessourier
Herman Pheiffer
Kontak Nr. / Contact Nr.: + 27 (0)82 458 - 8311

Additional / Addisioneel
Niel Theron
Kontak Nr. / Contact Nr.: + 27 (0)82 821 - 7940

Additional / Addisioneel
Daan Kotze
Kontak Nr. / Contact Nr.: + 27 (0)82 372 - 5782


Jaarverslag 2015


Keuring
Die Vrystaat hingskeuring vind by Jannie Bosch plaas en ons dank aan hom vir al die reëlings vir die dag. Daar word 18 hingste vir keuring voorgebring waarvan 6 gebrand word en 12 laat oorstaan is.
Skoue
Die Vrystaat SA Boerperd streekskampioenskappe is begin Mei in Bloemfontein aangebied en 62 perde woon die skou by. Baie dankieaan die Bloemfontein skoukomitee vir hul moeite en reëlings tov die skou.
Aktiwiteite
Ons beplan ‘n paar heerlike aktiwiteite waarvan oa ‘n 5-gang kursus, stoetbesoeke, ‘n plesierrit net na Nuwe Jaar en ‘n dag saam met Dawn Mansfield.

Ons eerste aktiwiteit vind 31 Oktober in Bethlehem plaas en gaan ‘n baie interessante en leersame dag wees. Leon Botha bied ‘n kursus in die hantering van problem perde en voorbereiding van handskou-perdeaan. Leon is ‘n bekende by die Boerperd gemeenskap en sy ervaring en kundigheid gaan hom vooruit. Hierdie is ‘n moet-bywoon dag!

Baie dankie aan Heinrich Kuhne vir sy vriendelikheid en toeganklikheid as leier van die Vrystaatklub die afgelope paarjaar. Sy omgee vir die Boerperd en sy mense is ons almal tot voorbeeld.

Met dank.
Liezelle Whitehead


Algemene Jaarvergadering / Annual General Meeting:


Bloemfontein Skou, Maandag 29 April, na die laaste skouklas.


Algemeen / General:


Die Vrystaat is die streek met die 3de meeste lede in die SA Boerperd Telersgenootskap. Op 16 Junie 2007 is 'n Stigtingsvergadering vir die Vrystaat Klub gehou te Roemryk Stoet (Mnr Lomon Terreblanch), distrik Edenville. 'n Bestuur is gekies om die Klub op die been te kry.

Die SA Boerperd het homself reeds bewys, deur die Ruiterklubs (baie dorpe in die Vrystaat het Ruiterklubs)en Plesierritte, as 'n plessierrit perd by uitnemendheid.

Die Vrystaat bied elke jaar 'n wonderlike Streek Skou aan tydens die Bloemfontein Skou.

Ledegelde: R100 per gesin per jaar


Bank Besonderhede:

Vrystaat SA Boerperdklub
Absa Kroonstad
Spaar rek no 921 9422 787

U kan u naam en van as verwysing op die deposito strokie aanbring.

 

 

© SA Boerperd. All Rights Reserved.
 No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Boerperd.